Dăm bào ép khối

Trang chủ> Dăm bào ép khối >Dăm bào ép khối

Dăm bào ép khối

  1. Dùng để lót chuồng gia súc.
  2. Ép khối kích thước 400 x400x300mm

  • Thông Tin Sản Phẩm

Công dụng:

-         Dùng để lót chuồng gia súc.

Qui cách:

-         Ép khối kích thước 400 x400x300mm

Trước:

Tiếp tục: Máy Móc Thiết Bị

(+84 -650)3878586

woodpellet@pumpkin.vn

Liên hệ